Ethnologue.com home
Ethnologue > Web version > Language family index > Australian, Daly

Language Family Trees

Australian, Daly

Australian  (264)

Daly (19)

Bringen-Wagaydy (12)

Bringen (7)

Maridan  [zmd] (Australia)

Maridjabin  [zmj] (Australia)

Marimanindji  [zmm] (Australia)

Maringarr  [zmt] (Australia)

Marithiel  [mfr] (Australia)

Mariyedi  [zmy] (Australia)

Marti Ke  [zmg] (Australia)

Wagaydy (5)

Ami  [amy] (Australia)

Giyug  [giy] (Australia)

Manda  [zma] (Australia)

Maranunggu  [zmr] (Australia)

Wadjiginy  [wdj] (Australia)

Malagmalag (4)

Daly Proper (2)

Kamu  [xmu] (Australia)

Madngele  [zml] (Australia)

Malagmalag Proper (2)

Mullukmulluk  [mpb] (Australia)

Tyaraity  [woa] (Australia)

Marriammu (1)

Marriammu  [xru] (Australia)

Murrinh-Patha (2)

Murrinh-Patha  [mwf] (Australia)

Nangikurrunggurr  [nam] (Australia)

Language Family Index