Ethnologue.com home
Ethnologue > Web version > Language family index > Australian, Pama-Nyungan, Paman

Language Family Trees

Australian, Pama-Nyungan, Paman

Australian  (264)

Pama-Nyungan  (178)

Paman (43)

Central Pama (1)

Kunjen  [kjn] (Australia)

Coastal Pama (1)

Gugubera  [kkp] (Australia)

Flinders Pama (1)

Gugadj  [ggd] (Australia)

Lamalamic (2)

Lamu-Lamu  [lby] (Australia)

Umbuygamu  [umg] (Australia)

Mayabic (3)

Mayaguduna  [xmy] (Australia)

Maykulan  [mnt] (Australia)

Ngawun  [nxn] (Australia)

Mbariman (2)

Gugu Warra  [wrw] (Australia)

Mbariman-Gudhinma  [zmv] (Australia)

Middle Pama (15)

Ayabadhu  [ayd] (Australia)

Kuku-Mangk  [xmq] (Australia)

Kuku-Mu’inh  [xmp] (Australia)

Kuku-Muminh  [xmh] (Australia)

Kuku-Ugbanh  [ugb] (Australia)

Kuku-Uwanh  [uwa] (Australia)

Pakanha  [pkn] (Australia)

Wikalkan  [wik] (Australia)

Wik-Epa  [wie] (Australia)

Wik-Iiyanh  [wij] (Australia)

Wik-Keyangan  [wif] (Australia)

Wik-Me’anha  [wih] (Australia)

Wik-Mungkan  [wim] (Australia)

Wik-Ngathana  [wig] (Australia)

Wikngenchera  [wua] (Australia)

Norman Pama (4)

Areba  [aea] (Australia)

Gurdjar  [gdj] (Australia)

Kunggara  [kvs] (Australia)

Kuthant  [xut] (Australia)

Northeastern Pama (3)

Kanju  [kbe] (Australia)

Kuuku-Ya’u  [kuy] (Australia)

Umpila  [ump] (Australia)

Northern Pama (4)

Alngith  [aid] (Australia)

Atampaya  [amz] (Australia)

Leningitij  [lnj] (Australia)

Uradhi  [urf] (Australia)

Rarmul Pama (2)

Aghu Tharnggalu  [ggr] (Australia)

Thaypan  [typ] (Australia)

Southern Pama (2)

Mbabaram  [vmb] (Australia)

Wamin  [wmi] (Australia)

Umbindhamuic (1)

Umbindhamu  [umd] (Australia)

Western Pama (1)

Thayore  [thd] (Australia)

Yir Yoront (1)

Yir Yoront  [yiy] (Australia)

Language Family Index