Ethnologue.com home
Ethnologue > Web version > Language family index > Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Eastern Mon-Khmer, Bahnaric

Language Family Trees

Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Eastern Mon-Khmer, Bahnaric

Austro-Asiatic  (169)

Mon-Khmer  (147)

Eastern Mon-Khmer  (67)

Bahnaric (40)

Central Bahnaric (6)

Alak  [alk] (Laos)

Bahnar  [bdq] (Viet Nam)

Kaco’  [xkk] (Cambodia)

Lamam  [lmm] (Cambodia)

Romam  [rmx] (Viet Nam)

Tampuan  [tpu] (Cambodia)

North Bahnaric (14)

East (3)

Cua-Kayong (2)

Cua  [cua] (Viet Nam)

Kayong  [kxy] (Viet Nam)

Takua (1)

Takua  [tkz] (Viet Nam)

West (10)

Duan (1)

Halang Doan  [hld] (Viet Nam)

Jeh-Halang (2)

Jeh  [jeh] (Viet Nam)

Halang  [hal] (Viet Nam)

Rengao (1)

Rengao  [ren] (Viet Nam)

Sedang-Todrah (4)

Sedang (2)

Todrah-Monom (2)

Talieng  [tdf] (Laos)

Trieng  [stg] (Viet Nam)

Katua  [kta] (Viet Nam)

South Bahnaric (9)

Sre-Mnong (6)

Mnong (4)

Eastern Mnong (1)

Southern-Central Mnong (3)

Sre (2)

Koho  [kpm] (Viet Nam)

Maa  [cma] (Viet Nam)

Stieng-Chrau (2)

Chrau  [crw] (Viet Nam)

Stieng, Bulo  [sti] (Viet Nam)

Stieng, Budeh  [stt] (Viet Nam)

West Bahnaric (11)

Brao-Kravet (4)

Kavet  [krv] (Cambodia)

Kru’ng 2  [krr] (Cambodia)

Lave  [brb] (Laos)

Sou  [sqq] (Laos)

Laven (1)

Laven  [lbo] (Laos)

Nyaheun (1)

Nyaheun  [nev] (Laos)

Oi-The (5)

Jeng  [jeg] (Laos)

Oy  [oyb] (Laos)

Sapuan  [spu] (Laos)

Sok  [skk] (Laos)

The  [thx] (Laos)

Language Family Index