Arigidi

Print

A language of Nigeria

Alternate Names
North Akoko
Population

48,000 (Crozier and Blench 1992). 45,000 Igashi; 3,000 Uro.

Location

Ekiti state: Aiyede; Kogi state: Kogi LGA, small border area.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous).

Dialects

Afa (Affa, Òwòn Àfá), Aje, Arigidí, Erúsú (Erushu), Ese (Òwòn Èsé), Igashi (Ìgàshí, Ìgásí, Òwòn Ìgásí), Òge (Òwòn Ògè), Ojo, Oyin, Udo (Ido, Oke-Agbe, Òwòn Ùdò), Uro.