Simaa

Print

A language of Zambia

Population

162,000 (2006). 8,000 in Makoma (Voegelin and Voegelin 1977).

Location

Western Province, Western Lozi-Luyana area.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous).

Dialects

Imilangu, Liyuwa, Makoma, Mulonga, Mwenyi, Nyengo, Simaa. Imigangu may be a dialect of Luyana [lyn].