Chinese, Wu

Print

A language of China

Alternate Names
Jiangnan hua, Jiangsu-Zhujiang hua, Jiangzhe hua, Wu, Wuyue
Population

77,200,000 in China (1984). Population total all countries: 77,202,480.

Location

Jiangsu Province south of Changjiang river, east of Zhenjiang, on Chongming Island, mouth of and north of the Changjiang in Nantong area, Haimen, Qidong, and Qingjiang; Zhejiang Province south to Quzhou, Jinhua, and Wenzhou; southeast Anhui Province. Also in United States.

Language Maps
Language Status

5 (Developing).

Dialects

Chongming, Chuqu, Danyang, Hangzhou, Jinhua, Jinhua (Kinhwa), Oujiang, Quzhou, Shanghai, Shaoxing, Suzhou, Taihu, Taizhou, Tangxi, Wenling, Wenzhou, Wuzhou, Xuanzhou, Youngkang, Zhenhai. Varieties of Taihu dialect are Piling, Su-Hu-Jia, Tiaoxi, Hangzhou, Lin-Shao, and Yongjiang; Chuqu subdialects are Chuzhou and Longqu; Xuanzhou varieties are Tongjing, Taigao, and Shiling.

Typology

SVO; tone sandhi, tonal

Language Development
Literacy rate in L2: 91% (2000 census, Han nationality). Fully developed. Bible: 1908–1914.
Other Comments

Majority officially classified within Han nationality.

Also spoken in:

Expand All Collapse All