Gepo

Print

A language of China

Alternate Names
Baiyi, Gepu, Guo, Gupu, Guzu, Jiantouyi, Köpu, Nasu, Pingtouyi
Population

100,000 (2007), decreasing.

Location

Northeast Yunnan Province: Luquan, Fumin, Xundian, Luxi, Shizong, Luoping, Malong, Songming, Huize, Mile, Shilin, and Dongchuan counties.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous).

Dialects

Luquan Naso, Wuding Naisu. Related to Nasu [ywq].