Zhuang, Guibei

Print

A language of China

Population

1,500,000 (2007).

Location

Guangxi Zhuang Autonomous Region, Longsheng, Sanjiang, Yongfu, Rongan, Rongshui, Luocheng, Huanjiang, Hechi, Nandan, Tian’e, Donglan, and Bama.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous).

Language Use

All domains. Positive attitudes.