Simaa

Print

A language of Zambia

Population

16,700 (2010 census). 1,980 Imilangu, 9,300 Koma, 2,870 Mwenyi, 2,530 Simaa.

Location

Western province: Lozi-Luyana area.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous).

Dialects

Imilangu, Liyuwa, Makoma (Koma), Mulonga, Mwenyi, Nyengo, Simaa. Imigangu may be a dialect of Luyana [lyn].