Gepo

Print

A language of China

Alternate Names
Baiyi, Gepu, Guo, Gupu, Guzu, Jiantouyi, Kopu, Köpu, Nasu, Pingtouyi
Population

100,000 (2007), decreasing.

Location

Yunnan province: Dongchuan, Fumin, Huize, Luoping, Luquan, Luxi, Malong, Mile, Shilin, Shizong, Songming, and Xundian counties.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous). Language of recognized nationality: Yi.

Dialects

Luquan Naso, Wuding Naisu. Related to Nasu [ywq].

Language Use

All ages.

Language Development
Bible portions: 1913.
Writing

Miao (Pollard) script [Plrd].

Page Views Left: