Nasu, Wumeng

Print

A language of China

Alternate Names
Nesu, Wumeng Yi, Wusa Yi, Yuan-Mo Yi
Population

150,000 (2007). Ethnic population: 200,000.

Location

West Guizhou and east Yunnan provinces, Weining, Shuicheng, Hezhang, Nayong, Xuanwei, Huize, and Yiliang counties; Northwest Yunnan Province, Zhaotong, Yongshan, Daguan, and Ludian counties.

Language Maps
Language Status

6b (Threatened). Language of recognized nationality: Yi.

Dialects

Weining Yi, Hezhang Yi, Hen-Ke Yi.

Other Comments

Traditional religion, Christian.

Page Views Left: