Zhuang, Guibei

Print

A language of China

Population

1,500,000 (2007).

Location

Guizhou and Hunan provinces; Guangxi Zhuang Autonomous Region: Bama, Donglan, Hechi, Huanjiang, Longsheng, Luocheng, Nandan, Rongan, Rongshui, Sanjiang, Tian’e, and Yongfu.

Language Maps
Language Status

6a* (Vigorous). Language of recognized nationality: Zhuang.

Dialects

A member of macrolanguage Zhuang [zha].

Language Use

All domains. Positive attitudes.

Writing

Han (Hanzi, Kanji, Hanja) script [Hani], dating from Han dynasty, mainly used in non-official domains, gaining popularity.

Page Views Left: