Zhuang, Guibei

Print

A language of China

Population

1,500,000 (2007).

Location

Guangxi Zhuang Autonomous Region, Longsheng, Sanjiang, Yongfu, Rongan, Rongshui, Luocheng, Huanjiang, Hechi, Nandan, Tian’e, Donglan, and Bama. Also in Hunan and Guizhou provinces.

Language Maps
Language Status

6a (Vigorous). Language of recognized nationality: Zhuang.

Dialects

A member of macrolanguage Zhuang [zha].

Language Use

All domains. Positive attitudes.

Writing

Han (Hanzi, Kanji, Hanja) script [Hani], dating from Han dynasty, mainly used in non-official domains, gaining popularity.