Ashéninga

Print
Ashéninga (8)
  • Ajyíninka Apurucayali [cpc] (A language of Peru)
  • Ashéninka, Pajonal [cjo] (A language of Peru)
  • Ashéninka, Perené [prq] (A language of Peru)
  • Ashéninka, Pichis [cpu] (A language of Peru)
  • Ashéninka, South Ucayali [cpy] (A language of Peru)
  • Ashéninka, Ucayali-Yurúa [cpb] (A language of Peru)
  • Nanti [cox] (A language of Peru)
  • Nomatsigenga [not] (A language of Peru)